Aktuality

11. ledna 2013 v 11:11

V ins.věci dlužníka: Ladislav Terek, čj. KSOS 25 INS 21519/2011 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovitosti zapsané na LV č. 253 pro k.ú. 711730 Jaktař, ve vlastnictví dlužníka. Foto nemovitosti máme k dispozici.

Výběrové řízení bude uzavřeno dne 15. 1. 2013 v 15.00 hod. Požadujeme vyhotovení do 5-ti dnů. Nabídky včetně cenové kalkulace ( včetně DPH) zašlete prosím s označením konkurs- Terek na e-mail: konkursy@hepperova.cz

 
11. ledna 2013 v 11:10
V ins.věci dlužníka: ALUSTYL s.r.o. čj. KSOS 38 INS 11845/2012 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovitosti zapsané na LV č. 8090, 7045,8091 zapsané pro k.ú. Uherský Brod, ve vlastnictví dlužníka. Fotky nemovitostí máme k dispozici.
Výběrové řízení bude uzavřeno dne 16. 1. 2013 v 15.00 hod. Požadujeme vyhotovení do 10-ti dnů. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím s označením konkurs-ALUSTYL na e-mail: konkursy@hepperova.cz

 

4. ledna 2013 v 10:52

Dne 19.12.2012 byl v dražbě vydražen vibrační lis UNIMATIC. Více informací najdete na www.prokonzulta.cz.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství