Aktuality

2. listopadu 2012 v 06:40

Dne 27. 11. 2012 od 9 hod. se koná seminář "Aktuální otázky insolvenčního řízení - Brno" na adrese: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno. Přednášejícími jsou Mgr. Jan Kozák, místopředseda a soudce Krajskéhou soudu v Brně a Mgr. Eva Krčmářová, soudkyně Krajského soudu v Brně.

2. listopadu 2012 v 06:36

Dne 22. 11. 2012 od 9 hod. se koná seminář "Aktuální otázky insolvenčního řízení - Ústí nad Labem" na adrese: Dům kultury, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem. Přednášejícími jsou JUDr. Jiří Bednář a JUDr. Jaroslava Mištová, soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem.

1. listopadu 2012 v 10:28

Věc: Oznámení o prodloužení výběrového řízení na koupi vozidla Lexus RX400H

 

Dne 5. 6. 2012 Krajský soud v Ostravě rozhodl Vyhláškou č. j.: KSOS 36 INS 13553/2012 o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka: BSK Metal spol. s r.o.,
IČO 41033442, se sídlem Jateční 134, 735 51 Bohumín.
Dne 29. 6. 2012 Krajský soud v Ostravě Usnesením č. j.: KSOS 36 INS 13553/2012-A9 zjistil úpadek dlužníka
a insolvenční správkyní ustanovil Ing. Mgr. Evu Hepperovou, se sídlem Rybářská 1665/2, 746 01 Opava.

 

Insolvenční správkyně sděluje, že pro velký zájem je prodlouženo výběrové řízení na koupi vozidla  Lexus RX400H

do 6. 11. 2012 do 12:00 hod.

Vozidlo je možno si prohlédnout  na adrese insolvenční správkyně: Rybářská 1665/2, 746 01 Opava po předchozí domluvě u pana Hendrycha, telefonní číslo: 775 799 553.

Nabídky je možno učinit na e-mailovou adresu: prodej@hepperova.cz. Nejvyšší učiněná nabídka bude předložena věřitelskému výboru ke schválení.

 

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství