Aktuality

4. října 2012 v 15:01

V insolvenční věci dlužníka Vladan Moskál vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod čj. KSOS 34 INS 7524/2012 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na vyhotovení znaleckého posudku: rodinný dům čp. 80-bydlení, stojící na par.č. 468-zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 468-zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV 798 pro obec a k.ú. Oldřišov u KÚ pro Moravskoslezský kraj, kat. prac. Opava. Výběrové řízení bude uzavřeno dne 12. 10. 2012 v 15.00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace zasílejte na adresu IS s označením konkurs-Moskál.

4. října 2012 v 07:13

Dne 25. 10. 2012 se koná seminář: "Aktuální otázky insolvenčního řízení - Hradec Králové" na adrese: Krajský soud Hradec Králové, Československé armády 218/57, 500 03 Hradec Králové. Přednášející JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně pro obchodní a správní úsek.

19. září 2012 v 12:25

V insolvenční věci dlužníka Peter Spratek vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod čj. 8 INS 22558/2011 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na vyhotovení znaleckého posudku:  budova čp. 36-průmyslový objekt na pozemku p.č.79-pozemek jiného vlastníka, zapsáno na LV 903 pro obec a k.ú. Opava-Město u KÚ pro Moravskoslezský kraj, kat. prac. Opava. Výběrové řízení bude uzavřeno dne 27. 9. 2012 v 15.00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace zasílejte na adresu IS  s označením konkurs-Spratek.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství