Aktuality

18. září 2012 v 08:28

Dne 1. 10. 2012 se koná seminář: "Neplatný a neúčinný právní úkon - pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci" na adrese: Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Přednášející JUDr. Petr Čech, LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK, spolupracovník AK Glatzová a spol. a člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník.

4. června 2012 v 10:45

Dne 26. 6. 2012 se koná seminář: "Právní úkony - pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci" na adrese: Kulturní dům K-TRIO Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Přednášející JUDr. Petr Čech, odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK, spolupracovník AK Glatzová a spol. a člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník.

1. června 2012 v 15:36

Dne 25.6.2012 se koná seminář "Insolvenční řízení - aktuální otázky soudní praxe -Praha" na adrese: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1. Přednášející: Mgr. Martin Liška, soudce insolvenčního úseku Městký soud v Praze, JUDr. Michal Žižlavský, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství