Aktuality

28. května 2012 v 15:24

Dražba movitého majetku

Předmět dražby: vibrolis na zámkovou dlažbu UNIMATIC 1100F/DA

Místo konání dražby: dražební místnost v sídle dražebníka, Brno, Křenovská 26

Datum dražby: 28.06. 2012

Zahájení dražby: 10,00 hod

Blžší informace najdete na: www.prokonzulta.cz

21. května 2012 v 08:00

Dne 5.6.2012 se koná seminář "Aktuální otázky insolvenčního řízení-Ústí nad Labem" na adrese: Dům kultury, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem. Přednášející: JUDr. Jiří Bednář, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem.

2. května 2012 v 13:01
v insolvenční věci dlužníka Jan Večerka vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod čj. 36 INS 22434/2011 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na vyhotovení znaleckého posudku:
bytové jednotky č. 2363/7 v budově čp. 2363 (LV 10944) část obce Předměstí na pozemku parc.č. 2344/37 se spoluvlastnickým podílem ve výši 476/100000 na společných částech budovy čp. 2363 ( LV 10944) se spoluvlastnickým podílem
476/ 100000 na pozemku parc.č2344/37 zastavěná plocha a nádvoří . Nemovitost je zapsána na LV č. 11106 pro k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava u KÚ pro Moravskoslezský kraj, kat. prac. Opava.
 
Výběrové řízení bude uzavřeno dne 11. 5. 2012 ve 12.00 hod.

 

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství