Aktuality

2. května 2012 v 12:29

Dne 29.5.2012 se koná seminář "Aktuální otázky insolvenčního řízení-Brno" na adrese: Hotel Slovan Brno, Lidická 23, 602 00 Brno. Přednášející: Mgr. Jan Kozák, soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně, Mgr. Eva Krčmářová, soudkyně Krajského soudu v Brně, Mgr. Jiří Šebesta, ins. správce, člen Rady Expertů ASIS, JUDr. Daniel Ševčík, ins.správce, prezident ASIS, Ing. Mgr. Eva Hepperová, ins.správkyně, regionální zmocněnkyně ASIS pro region KSOS

13. dubna 2012 v 14:30

 

Výzva k předložení nabídek na  převod práv k ochranné známce  MEDÁNEK  pol. 5.3. majetkové podstaty,

 

Dne 7.9.2010 Krajský soud v Ostravě Usnesením čj: KSOS 14 INS 8666/2010-A8 zjistil úpadek dlužníka V + K Mařákovi, s.r.o., IČ 64610721, Kravařovská 368/9, 747 70 Opava-Komárov a dne 11.11.2010 prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční správkyní ustanovil Ing. Mgr. Evu Hepperovou, se sídlem Rybářská 1665/2, 746 01 Opava .

 

V souladu s pokyny věřitelského orgánu bylo rozhodnuto o prodeji práv k ochranné známce MEDÁNEK   formou výběrového řízení  obálkovou  metodou.

 

Prodej formou obálkové metody proběhne za těchto podmínek:

 

1)    Nejnižší nabízená cena bude 20.000,-Kč ( dvacettisíc korun českých).

2)    V nabídce bude uvedena nabízená cena zájemce za převod práv k ochranné známce.

3)    V nabídce bude uveden způsob a termín úhrady předmětu převodu.

4)    Termín dodání nabídky do 25. 4. 2012

5)    Místo dodání nabídky, je kancelář insolvenční správkyně Mgr. Ing. Evy Hepperové, Opava-Předměstí, Rybářská 2, PSČ 746 01

6)    Na obálce s nabídkou bude (kromě adresy odesílatele) viditelně označeno „Nabídka – MEDÁNEK – NEROZLEPOVAT

7)    Rozlepení obálek bude provedeno insolvenční správkyní dne 26.4.2012 v 11.00 hod.  

8)    Termín rozlepení obálek je zájemcům sdělen, pro případ, že by chtěli být účastni.

9)    Téhož dne budou všechny došlé nabídky předloženy věřitelskému orgánu, přičemž si věřitelský orgán vyhrazuje právo  nezvolit  žádnou z rozlepených nabídek.

10)Bude-li zvolena jedna z nabídek, bude zvolený zájemce neprodleně informován.

 

Vyzývám Vás k předložení nabídky na odkup převodu práv k ochranné známce MEDÁNEK  za výše uvedených podmínek.

ext aktuality ...

11. dubna 2012 v 13:11

Dne 23.května 2012 se koná seminář Aktuální otázky insolvenčního řízení - Ostrava 2012/1 na adrese: Kulturní zařízení Ostrava-Jih, Kulturní dům K-TRIO, Dr.Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Přednášející: Mgr. Rostislav Krhut, soudce a místopředseda Krajského soudu v Ostravě,  Mgr. Petr Budín, soudce Krajského soudu v Ostravě.

 

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství