Aktuality

3. dubna 2012 v 13:51

Dne 19.dubna proběhne v kanceláři insolvenční správkyně  jednodenní seminář určený pracovníkům a spolupracovníkům insolvenčních kanceláři, kteří zpracovávají účetnictví v insolvenčních řízeních a insolvenčním správcům, daňová přiznání a chystají podklady pro konečné zprávy.

28. března 2012 v 12:38

Dne 28.3.2012 vyhlášeno výběrové řízení na uskutečnění věřejné dobrovolné dražby v insolvenční věci dlužníka Zdeněk Lucha-Press blok ( KSOS 8 INS15486/2010) věci movité- výrobní a technologické zařízení UNIMATIC 1100F/DAna výrobu dlažby ( oceněno na 326.300,-Kč), za podmínky, že odměna dražebníka nebude účtována v případě  nevydražení věci.Nabídky doručené na adresu insolvenční správkyně do dne 10.4.2012 včetně budou vyhodnoceny  nejpozději dne 16.4.2012.

28. února 2012 v 11:12

V březnu proběhnou v kanceláři insolvenční správkyně 2 jednodenní semináře určené pracovníkům a spolurpacovníkům insolvenčních kanceláři, kteří zpracovávají účetnictví v insolvenčních řízeních a insolvenčním správcům, daňová přiznání a chystají podklady pro konečné zprávy.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství