Aktuality

23. února 2012 v 15:08

Dne 22.2.2012 vyhlášeno výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku bytu dlužníka Bedřicha Horného (KSOS 36 INS 19822/2011). , nacházející se v kú Hradec nad Moravicí. Insolvenční správkyně vyhodnotí všechny nabídky, které budou zaslány e-mailem na adresu konkursy@hepperova.cz ve lhůtě do 29.2.2012 do 16.00 hod. Dne 1.3.2012 proběhne vyhodnocení došlých nabídek. 

3. ledna 2012 v 12:36

Dne 22.12. 2011 byla ve veřejné dobrovolné dražbě vydražena budova obč. vyb. č. p.  138 Janovice, 793 42 Janovice u Rýmařova na parc. č. 145 a pozemek parc. č. 143/2 ostatní plocha a zeleň o výměře 299 m2.

29. listopadu 2011 v 11:25

Dražba nemovitosti na adrese: Opavská 138 , 793 42 Janovice u Rýmařova.

Datum dražby: 22.12.2011 12,00hod, zápis účastníků v 11,00 hod.

Konání dražby: hotel AMOS, 742 45 Fulnek, Fučíkova 148.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství