Aktuality

12. srpna 2014 v 12:28

V ins.věci dlužníka : Hoštická zelenina s.r.o., čj. KSOS 39 INS 27079/2013 vypisuje insolvenční správkyně druhé výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na podzemní sklad zeleniny na pozemcích parcelní č. 742/45 a č. 742/46, rampy na pozemcích parcelní č. 742/49 a č. 742/30 a ostatní plochy na pozemcích parcelní č. 742/51, obec Opava K.Ú. Kateřinky u Opavy - nezapsané v katastru nemovitostí, zapsané v Rejstříku zástav pod č. 24004 dne 19.03.2012, ve vlastnictví dlužníka Hoštická zelenina s.r.o. Uzavření výběrového řízení je 20.08.2014 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH), zašlete prosím s označením: konkurz Hoštická zelenina na email: konkursy@hepperova.cz

29. července 2014 v 12:38

V ins.věci dlužníka : Hoštická zelenina s.r.o., čj. KSOS 39 INS 27079/2013 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na podzemní sklad zeleniny na pozemcích parcelní č. 742/45 a č. 742/46, rampy na pozemcích parcelní č. 742/49 a č. 742/30 a ostatní plochy na pozemcích parcelní č. 742/51, obec Opava K.Ú. Kateřinky u Opavy - nezapsané v katastru nemovitostí, zapsané v Rejstříku zástav pod č. 24004 dne 19.03.2012, ve vlastnictví dlužníka Hoštická zelenina s.r.o. Uzavření výběrového řízení je 05.08.2014 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH), zašlete prosím s označením: konkurz Hoštická zelenina na email: konkursy@hepperova.cz

17. července 2014 v 15:10

Informujeme veřejnost, že dne 18.7.2014 bude kancelář z provozních důvodů uzavřena, přičemž nebude možné se s kanceláří ani telefonicky spojit.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství