Aktuality

11. prosince 2013 v 07:49

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka BSK Metal spol. s r.o., IČO 41033442, se sídlem Jateční 134, 735 51 Bohumín vedené u  Krajského soudu v Ostravě pod č. j.: KSOS 36 INS 13553/2012 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na archivaci spisové dokumentace. Jedná se o archivaci cca 1 500 ks šanonů. Nabídky zasílejte nejpozději do 18. 12. 2013 na e-mail ucto@hepperova.cz.  

28. listopadu 2013 v 13:07

Ve věci insolvenčního řízení dlužnice Ludmila Slováčková, čj. KSOL 10 INS 5044/2010. Dne 25.11. 2013 byla v dobrovolné opakované dražbě vydražena bytová jednotka č. 85/3 na adrese: Radniční 85, Vidnava. Výše ceny dosažené při dražbě: 97 000,- Kč.

30. října 2013 v 11:47

Opakovaná dražba nemovitosti. Předmětem opakované dražby je nemovitost - bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu a stavební parcele. Adresa nemovitosti: Radniční č. p. 85, 790 55 Vidnava, okr. Jeseník. Termín konání opakované dražby je stanoven na 25.11.2013 na adrese: Hotel Helios, Lipová-lázně 25, 790 61. Zahájení držby je stanoveno na 16,00 hod. Více informací najdete na: http://www.prokonzulta.cz/drazba/byt-vidnava-2183.htm

 

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství