Aktuality

17. října 2013 v 13:34

Opakovaná elektronická dražba nemovitosti. Předmětem elektronické dražby jsou nemovitosti - rodinný dům s restaurací a pozemky. Adresa nemovitosti: Sedm Dvorů 43, Moravský Beroun 793 05, okr. Olomouc. Den konání elektronické dražby je stanoven na 18. 12. 2013 se začátkem v 13,00 hodin. Nejnižší podání(vyvolávací cena)činí 900 000,- Kč. Více informací najdete na www.eurodrazby.cz v sekci "PORADNA".

14. října 2013 v 11:46

Přpravujeme opakovanou dražbu nemovitosti  - bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu a stavební parcele. Adresa nemovitosti: Radniční č. p. 85, 790 55 Vidnava, okr. Jeseník.

24. září 2013 v 07:24

Ve věci dlužníka V + K Mařákovi s.r.o. vedeném u KS v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 8666/2010 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na dražebníka ochranné známky MEDÁNEK, přičemž  prodej proběhne v elektronické dobrovolné dražbě. Výběrové řízení bude ukončeno dne 30. 9. 2013 ve 12:00 hod.Nabídky ke spolupráci s uvedením návrhu odměny dražebníka a nákladů spojených s realizací dražby, resp.návrhem Smlouvy o provedení dražby  učiňte elektronicky na adresu konkursy@hepperova.cz . Doručené nabídky budou předloženy věřitelskému výboru.

 

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství