Aktuality

8. července 2013 v 08:47

Dne 27.06. 2013 byla ve veřejné dobrovolné dražbě vydražena bytová jednotka č. 407/5 na adrese: Světlá 407, Světlá Hora 793 31. Cena dosažená vydražením je 150 000,- Kč.

22. května 2013 v 13:13

V insolvenční věci dlužníka: Drahomír Glogar,vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 1705/2010 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na konání elektronické dražby nemovitostí dlužníka zapsaných na LV č. 92 pro obec Moravský Beroun a k.ú. Sedm Dvorů u Katastrálního úřadu v Olomouckém kraji.

Vaše nabídky s podrobným uvedením nákladů spojených s dražbou včetně odměny dražebníka učiňte prosím do 29. 5. 2013 13:00 hod. e-mailem na adresu: konkursy@hepperova.cz s označením “Glogar-výběrové řízení”.

 

21. května 2013 v 15:05

Aukční vyhláška. Předmětem aukce je nemovitost - bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu a parcele. Adresa nemovitosti: SPCF 471/23, Krnov 794 01, okr. Bruntál. Den konání aukce je stanoven na 27.06.2013, na adrese: budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno. Zahájení aukce je stanoveno na 12,30 hod. Více informací najdete na www.eurodrazby.cz.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství