Aktuality

21. května 2013 v 14:36

Dražba nemovitosti. Předmětem dražby je nemovitost - bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu a stavební parcele. Adresa nemovitosti: Světlá 407, Světlá Hora 793 31, okr. Bruntál. Den konání dražby je stanoven na 27.06.2013, na adrese: budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno. Zahájení držby je stanoveno na 10,00 hod. Více informací najdete na www.eurodrazby.cz.

17. dubna 2013 v 14:42

Připravujeme dobrovolnou dražbu bytové jednotky, spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy a pozemku na adrese: Vidnava, Radniční č.p. 85.

19. února 2013 v 10:04

Dražba 1/2 nemovitosti. Dražba se koná 15. března 2013 v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc. Zahájení dražby je stanoveno na 9:45 hodin. Předmětem dražby je 1/2 RD na adrese Jaselská 80, 747 33 Oldřišov a pozemek parc. č. 468 - zastavěná plocha a nádvoří. Více informací najdete na www.drazbyprost.cz tel 475205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.cz.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství