Aktuality

14. února 2013 v 12:30
V ins.věci dlužníka : Gabriela Deszkásová. čj. KSOS 39 INS 20513/2012 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na 1/2 podílu nemovitosti zapsané na LV 384: parcela 858- zastavěná plocha a nádvoří, parcela 859/1- zahrada
parcela 859/2- zastavěná plocha a nádvoří, rodinný dům č.p. 399 na parcele 858, jiná st..bez čp/če na parcele 859/2, zapsané pro k.ú. Vítkov, ve vlastnictví dlužníka Deszkásová Gabriela. Uzavření výběrového řízení je 18.2.2013 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím s označením: oddlužení Deszkásová
 

Text aktuality ...

24. ledna 2013 v 12:37

Dražba 1/2 nemovitosti. Dražba se koná 8.února 2013 v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc. Zahájení dražby je stanoveno na 13:00 hodin. Předmětem dražby je 1/2 RD na adrese Jaselská 80, 747 33 Oldřišov a pozemek parc. č. 468 - zastavěná plocha a nádvoří. Více informací najdete na www.drazbyprost.cz tel 475205385, 732717020, e-mail: k.stupka@drazbyprost.cz.

14. ledna 2013 v 08:24

Dne 18.01.2013 od 9 hod. se koná seminář: "Aktuální otázky insolvenčního řízení - Praha" na adrese: Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1. Přednášející je JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství