K prodeji

Pohledávka za Robertem Fuchsem


Mgr. Ing. Eva Hepperová, se sídlem Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, insolvenční správkyně dlužníka Mražené potraviny EVEREST s.r.o., IČ 28582519, se sídlem Za Podjezdem 446/7, 790 01 Jeseník, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 4805/2014, nabízí k úplatnému postoupení mimo dražbu:

nevykonatelnou pohledávku za panem Robertem Fuchsem, IČ 76577228, bytem Lutotín 50, 798 41 Bílovice - Lutotín, která ke dni 12.7.2018 činí částku ve výši 18.643,68 Kč (tvořenou jistinou ve výši 14.037,15 Kč a úrokem z prodlení do dne 22.10.2017 ve výši 4.606,53 Kč). Ohledně pohledávky byla dne 22.10.2017 uzavřena Dohoda o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři, přičemž dlužník hradí měsíčně splátku ve výši 2.000,- Kč.

Podmínky prodeje:

- pohledávka bude postupována minimálně ve výši, v jaké bude existovat ke dni uzavření smlouvy o jejím úplatném postoupení,

- pohledávka bude úplatně postoupena zájemci, který ke dni uskutečnění prodeje předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou,

- kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek,

- pohledávku nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady,

- podmínky prodeje vybranému zájemci odsouhlasí předem věřitelský výbor dlužníka.

 

Své nabídky zasilejte doporučeným dopisem na adresu Mgr. Ing. Evy Hepperové, insolvenční správkyně, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, nebo písemně emailem na emailovou adresu pohledavky@hepperova.cz, popř. prostřednictvím datové schránky ID: 868xzpr.

12.07.2018
12.07.2018
Moravskoslezský
mimo dražbu
484 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
Nejsou přiloženy žádné dokumenty


Náleží k řízení


Mražené potraviny EVEREST s.r.o. (konkurs) (probíhající)Informace
Obchodní jméno:Mražené potraviny EVEREST s.r.o. obchodní rejstřík
IČ:28582519
Sídlo:Za Podjezdem 446/7, 790 01 Jeseník
Spisová značka:KSOS 14 INS 4805 / 2014 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Ing. Mgr. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství