K prodeji

Prodej pozemků v obci Sedlec u Mikulova


Insolvenční správkyně dlužníka AGROREAL, spol. s r.o. zveřejňuje záměr o připravovaném prodeji následujících položek soupisu majetkové podstaty sepsaných pod pořadovými čísly 1.14, 1.15, 1.16 a 1.17

 

K prodeji budou nabízeny nemovité věci zapsané na LV č. 172 v KÚ Sedlec u Mikulova (okres Břeclav), a to:

-          pozemek parc. č. 1061/1, o výměře 7724 m2, ostatní plocha, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast – I zóna, památkově chráněné území, ptačí oblast, přírodní rezervace nebo přírodní památka

-          pozemek parc. č. 1081/3, o výměře 16949 m2, orná půda, způsob ochrany - památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

-          pozemek parc. č. 1192/13, o výměře 7724 m2, orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

-          pozemek parc. č. 1254/21, o výměře 7724 m2, orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Odhadní tržní cena nemovitostí – dosud nebyla určena, znalecký posudek je ve fázi zpracování, bude zveřejněno později.

 

Podmínky prodeje:

- přímý prodej mimo dražbu (kupní smlouva o převodu nemovitých věcí)

- úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu smlouvy

- prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, přičemž insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

- prodej konkrétnímu zájemci podléhá schválení ze strany zajištěných věřitelů, případně insolvenčního soudu

 

Vaše nabídky můžete již nyní zasílat e-mailem na adresu: prodej@hepperova.cz, případně písemně na adresu sídla IS: Komárovská 2438/13, Opava, 746 01.

 

31.12.2020
31.12.2020
BR 17 K 02
Jihomoravský
mimo dražbu
143 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
Nejsou přiloženy žádné dokumenty


Náleží k řízení


AGROREAL, spol. s r.o. (v úpadku) (probíhající)Informace
Obchodní jméno:AGROREAL, spol. s r.o. obchodní rejstřík
IČ:46904735
Sídlo:Podivín č. p. 987, 69145 Podivín
Spisová značka:KSBR 32 INS 15166 / 2018 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství