K prodeji

Výběrové řízení k prodeji pozemků v obci Sedlec u Mikulova


Insolvenční správkyně vyhlašuje výběrové řízení na koupi pozemků v obci Sedlec, společnosti AGROREAL spol. s r.o., jehož majetek je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Způsob prodeje:

 

-       prodej mimo dražbu - výběrové řízení obálkovou metodou

 

Předmětem prodeje je soubor movitých věcí dlužníka AGROREAL, spol. s r.o., IČ 46904735, se sídlem Podivín  978, 691 45 Podivín, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 32 INS 15166/2018. Jedná se pozemky, sepsané v soupisu MP v příloze č. 1 - Nemovitý majetek, pod pořadovými čísly 1.14. - 1.17, v souladu s ust. § 293 IZ. Jedná se o nemovité věci zapsané na LV 172, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Břeclav, pro katastrální území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec a okres Břeclav jako parc. č. 1081/3, 1192/13, 1061/1 a parc. č. 1254/21,

 

Podmínky výběrového řízení

 

1.    Písemné nabídky zájemců budou do sídla IS doručeny nejpozději do 25.02.2021. Místo dodání nabídky je kancelář insolvenční správkyně Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava.

2.    Na obálce s nabídkou, zaslané do sídla IS bude popisek „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AGROREAL – NEOTVÍRAT“

3.    Podavatelé nabídek jsou povinni v nabídce uvést nabízenou cenu zájemce s tím, že minimální nabídka bude ve výši 2.638.766,-Kč.

4.    Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce, specifikaci předmětu prodeje, který chce zájemce koupit a výši nabízené ceny za předmět prodeje. Nabídka musí být datována a vlastnoručně podepsána.

5.    V podané nabídce podatel uvede podmínky financování.

6.    Otevření a hodnocení došlých nabídek bude provedeno dne 26.2.2021 ve 10:00 hod. za přítomnosti insolvenční správkyně a složené komise pro otevírání nabídek, a to v kanceláři Ing. Mgr. Evy Hepperové, Komárovská 2438/13,  746 01 Opava, k otevírání nabídek se můžou připojit zajištění věřitelé.

7.    Zajištění věřitelé  jsou oprávněni odmítnout všechny předložené návrhy, nevybrat žádného zájemce nebo prodej zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Insolvenční správkyně si v návaznosti na průběh výběrového řízení vyhrazuje právo oslovit po vyhodnocení nabídek první tři zájemce, kteří nabídli nejvyšší kupní cenu s možností jejího navýšení. 

8.    Nejvyšší nabídka bude bezodkladně předložena zajištěným věřitelům.

9.    O výsledku výběrového řízení budou podavatelé nabídek bezodkladně informováni.

10.  Vítězi výběrového řízení bude oznámení zasláno nejpozději do 3.3.2021 společně s návrhem kupní smlouvy.

11.Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy na účet určený pro insolvenční řízení, č. ú.: 232134796 / 0600,  účet je vedený u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Opava.

17.02.2021
17.02.2021
Jihomoravský
mimo dražbu
23 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
Nejsou přiloženy žádné dokumenty


Náleží k řízení


AGROREAL, spol. s r.o. (v úpadku) (probíhající)Informace
Obchodní jméno:AGROREAL, spol. s r.o. obchodní rejstřík
IČ:46904735
Sídlo:Podivín č. p. 987, 69145 Podivín
Spisová značka:KSBR 32 INS 15166 / 2018 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství