K prodeji

nemovitosti LV 2375, KU Rokytná

rezervováno

Insolvenční správkyně dlužníka Kateřiny Jánské nabízí k prodeji následující položku soupisu majetkové podstaty sepsanou pod pořadovým číslem 1.: Nemovitosti LV č. 2375, KÚ Rokytná, obec Moravský Krumlov, okres Znojmo, a to: pozemek parc. č. 88, zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba č.p. 1311, rod.dům), pozemek parc. č. 89, zahrada, pozemek parc. č. 90, zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba bez čp/če, zem.stav). Prodáváno jako celek, zpěněžováno mimo dražbu společným prodejem s insolvenčním správcem JUVENTUS insolvenční v.o.s. (sp.zn. KSBR 45 INS 7952/2020) 

Nemovitost je kupujícímu k odkupu nabídnuta jako celek, složený ze dvou podílů, kdy každý podíl je o velikosti id. ½  na předmětných nemovitostech, včetně jejich součástí a příslušenství. 

Za podíl o velikosti id. ½ na předmětných nemovitostech pana Bořka Jánského jedná insolvenční správce JUVENTUS insolvenční v.o.s. (sídlo: Šantova 719/2, 779 00 Olomouc) usnesením č. j. KSBR 45 INS 7952/2020-A-7 ze dne 2.5.2020 podílu a za podíl o velikosti id. ½ na předmětných nemovitostech paní Kateřiny Jánské usnesením č.j. KSBR 37 INS 16421/2018-A-8 ze dne 8.11.2018 jedná insolvenční správkyně Mgr. Ing. Eva Hepperová (sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava)

Odhadní cena nemovitostí určená soudním znalcem v posudku č. 19377-412/2019 ze dne 20. března 2019 by stanovena ve výši 610 000,- Kč. 

Podmínky prodeje:

- přímý prodej mimo dražbu (kupní smlouva o převodu nemovitých věcí)

- úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu smlouvy

- prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, přičemž insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců

- prodej konkrétnímu zájemci podléhá schválení ze strany zajištěných věřitelů, případně insolvenčního soudu

 

Vaše nabídky můžete již nyní zasílat e-mailem na adresu: prodej@hepperova.cz, případně písemně na adresu sídla IS: Komárovská 2438/13, Opava, 746 01.

19.02.2021
19.03.2021
Jihomoravský
mimo dražbu
219 krát
1 486 000 Kč

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
27. března 2019fotodokumentacestáhnout dokument


Náleží k řízení


Jánská Kateřina (oddlužení) (probíhající)Informace
Jméno dlužníka:Jánská Kateřina
IČ:
Bydliště:592 11 Velká Losenice 112
Spisová značka:KSBR 37 INS 16421 / 2018 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství