K prodeji

IT technika


Insolvenční správkyně dlužníka CONSISTERA s.r.o., IČ 27751082, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno nabízí k prodeji IT vybavení. Jedná se o tento majetek (viz poslední obrázek pro podrobnější rozpis).

Zájemci o koupi jsou vyzýváni, aby nejpozději do 20.12.2022 předložili na emailovou adresu insolvenční správkyně, a to na consistera@hepperova.cz, nabídku na koupi celého souboru tohoto majetku s uvedením kupní ceny včetně DPH. Soubor majetku se nachází v Ostravě a bude zpeněžován jako soubor. Soubor majetku nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží ke dni uzavření kupní smlouvy, bez jakéhokoliv nároku na uplatnění odpovědnosti za vady. Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a času jejího využití. Podmínkou prodeje je zaplacení kupní ceny před podpisem smlouvy a převzetí souboru majetku nejpozději do 5 dnů od složení kupní ceny s tím, že kupující zajistí převzetí a odvoz výše uvedeného souboru majetku na svůj náklad nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Zájemcům bude umožněna prohlídka na základě žádosti doručené na email consistera@hepperova.cz, s tím, že může být uskutečněna jen v pracovních dnech, a to nejpozději do 19.12.2022

Každá nabídka, nechť obsahuje:
- uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
- uvedení kupní ceny včetně DPH za celý soubor majetku
Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána nebo jejichž nabídku odmítla.

01.12.2022
01.12.2022
Jihomoravský
mimo dražbu
58 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
Nejsou přiloženy žádné dokumenty


Náleží k řízení


CONSISTERA s.r.o. (konkurs) (probíhající)Informace
Obchodní jméno:CONSISTERA s.r.o. obchodní rejstřík
IČ:27751082
Sídlo:Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno
Spisová značka:KSBR 3 INS 13001 / 2022 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství