K prodeji

Stroje k provozování pily a administrativní vybavení kanceláře


Insolvenční správkyně dlužníka AGROREAL, spol. s r.o., IČ 46904735, se sídlem: č.p. 987, 691 45 Podivín, nabízí k prodeji movitý majetek sepsaný do soupisu majetkové podstaty. Soupis majetkové podstaty je zveřejněn v insolvenčním rejstříku dlužníka na čísle listu B-86, veřejně dostupném na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=53220767 .

 

Prodávány jsou položky:

2.001 až 2 102, položky 2.107 až 2.110, položky 2.113, položky 2.117 až 2.120, položky 2.122 až 2.124, položky 2.126 až 2.139, položky 2.143 až 2.144, položky 2.146 až 2.148 a položky 2.150 až 2 192.

 

Jedná se o kancelářské vybavení a dále zejména stroje sloužící k provozování pily. Všechny položky se nachází ve městě Podivín, v areálu dlužníka. Zájemcům bude umožněna prohlídka na základě žádosti doručené na email insolvence@hepperova.cz s tím, že může být uskutečněna jen v pracovních dnech, a to nejpozději do 30.01.2023 Z kapacitních důvodů není možné fotografie většiny položek zahrnout do inzerátu, avšak jsou dostupné ke stažení na této webové adrese: www.uschovna.cz/zasilka/GJEJ8D7SFGFMIDX4-FJ6 (pokud již není možné fotografie stáhnout, kontaktujte nás na adrese insolvence@hepperova.cz).

 

Zájemci o koupi jsou vyzývání, aby nejpozději do 31.01.2023 předložili na emailovou adresu insolvenční správkyně insolvence@hepperova.cz nabídku na koupi tohoto majetku s uvedením kupní ceny včetně DPH. Zájemci jsou dále vyzýváni, aby nabídli kupní cenu za každou položku samostatně, budou-li mít zájem o koupi více položek. V takovém případě však musí přesně specifikovat, jaká nabídka včetně DPH se vztahuje k jaké konkrétní položce. Fotografie položek jsou označeny pořadovým číslem, dle kterého jsou vedeny v soupisu majetkové podstaty (2.001 – 2.192). Insolvenční správkyně vyzývá zájemce, aby vždy specifikovali položku nejen jejím označením (popisem) ale i pořadovým číslem, aby se předcházelo záměně položek. Položka, která nemá fotografii označenou jejím pořadovým číslem, je bez fotografie.

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

-       uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu

-       uvedení kupní ceny včetně DPH za jednotlivé položky majetkové podstaty

 

Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a čase jejího využití. Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána nebo jejichž nabídku odmítla.

 

Podmínky prodeje:

Nabízená kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy a převzetí majetku se musí uskutečnit nejpozději do 5 dnů od složení kupní ceny s tím, že kupující zajistí převzetí a odvoz výše uvedeného majetku na svůj náklad nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující jsou upozorňováni, že nelze vyloučit, že některé položky můžou mít i technické závady. Kupující je nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni uzavření kupní smlouvy s tím, že kupující nebude mít nárok na uplatnění jakýchkoliv vad kupované věci. Veškeré náklady spojené s převzetím a odvozem položek ponese kupující ze svého.

11.01.2023
11.01.2023
Jihomoravský
mimo dražbu
61 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
11. ledna 2023Soupisstáhnout dokument


Náleží k řízení


AGROREAL, spol. s r.o. (v úpadku) (probíhající)Informace
Obchodní jméno:AGROREAL, spol. s r.o. obchodní rejstřík
IČ:46904735
Sídlo:Podivín č. p. 987, 69145 Podivín
Spisová značka:KSBR 32 INS 15166 / 2018 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství