K prodeji

Podíl na pozemku, KÚ Uhříněves


Insolvenční správkyně dlužníka Miroslava Závodného v insolvennčím řízení KSOS 22 INS 11617/2019 vedeném u Krajského soudu v Ostravě tímto nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/2 k pozemku parc. č. 1653/50, ostatní komunikace - ostatní plocha, nacházející se v katastrálním území Uhříněves, zapsáno na LV č. 1535 pro KÚ Uhříněves, obec Praha, sepsaný do soupisu majetkové podstaty ve prospěch uspokojení zajištěného věřitele. Soupis majetkové podstaty je zveřejněn v insolvenčním rejstříku dlužníka na čísle listu B-5, veřejně dostupném na adrese https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=39960170

Zájemci o koupi jsou títmo vyzývání, aby nejpozději do 31.01.2023 předložili na emailovou adresu insolvenční správkyně insolvence@hepperova.cz nabídku na koupi tohoto spoluvlastnického podílu k pozemku s uvedením nabízené kupní ceny.
Nabídka, nechť obsahuje:
- uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
- uvedení nabízené kupní ceny
Insolvenční správkyně doručené nabídky předloží zajištěnému věřiteli, který sám rozhodne, zda některou z nabídek bude považovat za nejvýhodnější v daném místě a čase. Insolvenční správkyně, jakož i zajištěný věřitel, jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv nabídku. Insolvenční správkyně nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána nebo jejichž nabídku odmítla. Bude-li některá nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější k přijetí, pak se předpokládá, že nabízená kupní cena bude složena před podpisem kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí buď na účet majetkové podstaty anebo v případě požadavku do advokátní úschovy na náklady kupujícího.

11.01.2023
11.01.2023
Praha
mimo dražbu
28 krát
dohodou

Související dokumenty

Dokumenty ke stažení
Nejsou přiloženy žádné dokumenty


Náleží k řízení


Závodný Miroslav (oddlužení) (probíhající)Informace
Jméno dlužníka:Závodný Miroslav
IČ:
Bydliště:Dětřichov nad Bystřicí 106, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí
Spisová značka:KSOS 22 INS 11617 / 2019 insolvenční rejstřík
Insolvenční správce:Mgr. Ing. Eva Hepperová

Filtrování výsledků

Nemovitosti vybrat vše / zrušit vše

Pozemky
RD
Byt
Bytový dům
Nebytový prostor
Ostatní

Movitý majetek vybrat vše / zrušit vše

Elektrotechnika
Ostatní technika
Nábytek
Nářadí
Ostatní

Auto-moto vybrat vše / zrušit vše

Osobní automobil
Nákladní automobil
Jednostopá vozidla
Stroje
Ostatní

Jiné vybrat vše / zrušit vše

Pohledávky

Cena: od:    do:
Způsob:
Umístění:

Všechny nemovitosti k prodeji najdete také na www.realitydobryden.cz

O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství